Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

Азийн сангийн суурин төлөөлөгч Мелони Линдберг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын нээлтэн дээр үг хэлэв

No comments:

Post a Comment