Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

Германы Элчин сайд ноён Пиус Фишер Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын нээлтэнд оролцож үг хэлэв

No comments:

Post a Comment