Thursday, June 23, 2016

НИТХ-ыг сонгох сонгуулийн санал авах байр

НИТХ-ын сонгуулийн санал авах байршлыг дүүрэг, хороо бүрээр харуулахыг зорив.
Багануур дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FFFF00 өнгөөр,
Багахангай дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #000000  өнгөөр,
Баянгол дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FF0000 өнгөөр,
Баянзүрх дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #800000 өнгөөр,
Налайх дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #00FFFF өнгөөр,
Сонгинохайрхан дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FF00FF өнгөөр,
Сүхбаатар дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FF0000 өнгөөр,
Хан-Уул дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #008000 өнгөөр,
Чингэлтэй дүүргийн хороодын хил хязгаарыг  #FF00FF өнгөөр,
тус тус ялгаж зурав.

Sunday, June 19, 2016

дуучин Зоригт : Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага

Шинэ сонгогч төсөл
Нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллага
  • Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал
  • Баг, хорооны иргэдийн нийтийн хурал

Tuesday, June 7, 2016

Төрийн албаны тогтвортой байдал ба нутгийн удирдлага төслийн сургалт

Монголын Нутгийн Удирдлагын Нийгэмлэг нь Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газрын дэмжлэгтэйгээр нийслэл, дүүргийн ажлын албаны ажилтнууд, иргэний танхимын ажилтнуудыг чадавхжуулах, хууль эрх зүйн мэдлэг боловсролыг нь тогтмол дээшлүүлэх, байнга мэдээ мэдээллээр хангах, ажлын арга барилыг сайжруулах зайлшгүй шаардлагад үндэслэн Төрийн албаны тогтвортой байдал ба нутгийн удирдлага төслийг хэрэгжүүлэх хүрээнд болсон сургалтанд Нийслэлийн болон Сонгинохайрхан, Багахангай дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлуудын ажлын албаны ажилтнууд оролцлоо.
Хөтөлбөрт төрийн албан хаагчийн эрх үүрэг, тогтвортой ажиллах үндэс, хууль эрх зүйн хамгаалалт болон ёс зүйт манлайлал, багаар ажиллах, бүтээлч сэтгэлгээг өрнүүлэх талаар сонирхолтой, ашигтай хичээлийг сонслоо.