Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

УИХ-ын дэд дарга Н.Энхболд Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын нээлтэн дээр хэлсэн үг

No comments:

Post a Comment