Friday, July 5, 2013

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Хуулийн байгууллагуудын удирдлагуудтай хийсэн уулзалт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж өнөөдөр хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлагатай уулзалт хийж хууль, шүүхийн салбарын шинэтгэлийг цаашид гүнзгийрүүлэх чиглэлээр ярилцлаа.