Friday, June 28, 2013

Саналын хуудас

Хан-Уул дүүргийн 10-р хорооны хэсгийн ахлагч Гандий айлуудаар явж Саналын хуудас 2014 судалгаа авчээ.

No comments:

Post a Comment