Saturday, March 28, 2015

Монголын Залуучуудын Холбооны 5-р их хурал

Нийслэлийн Иргэний танхимд чуулсан Монголын Залуучуудын Холбооны 5-р их хурал дээрх Монголын Залуучуудын Холбооны ерөнхийлөгч, Дэлхийн Залуучуудын Ассамблейн дэд ерөнхийлөгч Аюушийн Мөнхбатын лекц - 2015.03.28

Thursday, March 12, 2015

Баянзүрх дүүргийн 12-р хорооны Иргэний танхимын нээлт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар Иргэний оролцоог нэмэгдүүлэхэд иргэдийн болон төр засгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны үр дүнтэй харилцаа холбоог бэхжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан ажлын нэг нь хороодод Иргэний танхим байгуулах юм.
Баянзүрх дүүргийн хувьд 2015 оны 03 дугаар сарын 12-ны морин цагт нийт 19 хороонд 19 Иргэний танхим нээгдэж, төр иргэнийг холбосон гүүр тавигдлаа.

Баянзүрх дүүргийн 13-р хорооны Иргэний танхимын нээлт

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар Иргэний оролцоог нэмэгдүүлэхэд иргэдийн болон төр засгийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааны үр дүнтэй харилцаа холбоог бэхжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулагдсан ажлын нэг нь хороодод Иргэний танхим байгуулах юм.
Баянзүрх дүүргийн хувьд 2015 оны 03 дугаар сарын 12-ны морин цагт нийт 19 хороонд 19 Иргэний танхим нээгдэж, төр иргэнийг холбосон гүүр тавигдлаа.