Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

ГХАН-ийн Монгол дахь Суурин Төлөөлөгчийн Гаүрын захирал Мартин Маршкийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын нээлтэн дээр хэлсэн сэтгэгдэл

No comments:

Post a Comment