Thursday, June 19, 2014

Хороон засаг дарга нар Ухаалаг төр - Нутгийн захиргаа сургалтад хамрагдлаа.

Нийслэлийн 152 хорооны  Засаг дарга нарт зориулан өнөөдөр НЗДТГ-аас Ухаалаг төр, нутгийн захиргаа сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан Ухаалаг төр хөтөлбөрийг нийслэл дэмжин ажиллаж, Ухаалаг Улаанбаатар хөтөлбөрийг НИТХ-аас баталсан юм. Энэхүү  хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн үйлчилгээг хөнгөвчилөн иргэдэд ойртуулах зорилт тавин, засаг захиргааны хамгийн анхан шатны нэгж болох хороодын үйл ажиллагааг сайжруулан, хороо нь иргэддээ, дүүрэг нь хороондоо, нийслэл нь дүүрэгтээ үйлчилдэг тогтолцоог нэвтрүүлэхээр ажиллаж байгаа юм.

Ухаалаг төр - Нутгийн захиргаа

Ухаалаг төр -- Нутгийн захиргаа
Нийслэлийн гэр хорооллын амьдрах орчны зураглалыг иргэдийн оролцоотой гаргах үйл ажиллагаа

Ухаалаг төр -- Нутгийн захиргаа

Ухаалаг төр -- Нутгийн захиргаа
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын ажлын гүйцэтгэлд тавих хяналт