Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

Ерөнхийлөгчийн ХЭИОБ-ын зөвлөх Ц.Оюунгэрэлтэй Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын нээлтийн үеэр хийсэн ярилцлага

No comments:

Post a Comment