Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Ц.Оюунгэрэл Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын тухай танилцуулга хийв.

No comments:

Post a Comment