Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

Иргэн Д.Ламжав Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын нээлтэн дээр хэлсэн үг

No comments:

Post a Comment