Friday, May 20, 2016

Сонгуулийн зураглал

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны ээлжит сонгуульд оролцохоор 11 нам, 2 эвсэл, 19 бие даагч нийт 333 нэр дэвшигчийн материалыг Нийслэлийн Сонгуулийн Хороо хуульд заасан хугацаанд нягтлан шалгаж, холбогдох шийдвэрийг 2016 оны 05 сарын 17-ны өдрийн хурлаар гаргалаа. Энэ талаар Нийслэлийн Сонгуулийн хорооноос мэдээлэл гаргажээ.
Дэлгэц дүүрнээр нь харахыг хүсвэл эндээс сонгоно уу.

No comments:

Post a Comment