Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

Нийгмийн Хамгаалал,хөдөлмөрийн сайд Т.Ганди Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын нээлтэнд оролцож үг хэлэв

No comments:

Post a Comment