Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

Иргэдийн "Алянс" төвийн тэргүүн Ж.Занаагийн Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын нээлтэн дээр хэлсэн сэтгэгдэл

No comments:

Post a Comment