Tuesday, December 15, 2009

Иргэний танхимын нээлт

Нээлттэй нийгэм форум, гүйцэтгэх захирал П.Эрдэнэжаргал Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар байгуулагдсан Иргэний танхимын нээлтэн дээр хэлсэн үг

No comments:

Post a Comment