Saturday, November 1, 2014

СХД-ийн ИТХ-ын АА-ы Иргэний танхим

МУ-ын Ерөнхийлөгчийн 2012 оны 176, болон 2013 оны 01 дүгээр сарын 01-р зарлигийг үндэслэн 2013 оныг Шууд ардчилал, иргэдийн оролцоог дэмжих жил болгон зарласантай холбогдуулан Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн Бүтэц орон тоо батлах тухай 08 дугаар тогтоолоор Хурлын Ажлын албаны дэргэд Иргэний танхим 2013 оны 02 дугаар сарын 02 ны өдөр 2 ажилтантай байгуулагдсан бөгөөд дүүргийн Иргэний танхимын журмыг боловсруулж, Тэргүүлэгчдийн хурлаар батлуулсан. Одоогоор 4 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

No comments:

Post a Comment