Saturday, November 1, 2014

ХУД-ийн ИТХ-ын АА-ы Иргэний оролцоо, зохион байгуулалтын хэлтэс

Иргэний танхим нь 2013 оны 03 сарын 15-ны өдрийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 19 дугаар тогтоолоор ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО, ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС, 2014 оны 05 сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Иргэний оролцоо, зохион байгуулалтын хэлтэс болон бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлтөнд орсон. Иргэний оролцоо, хяналтын хэлтэс нь хэлтсийн дарга, хороодын Иргэдийн Нийтийн Хурал хариуцсан мэргэжилтэн, хороодын Иргэний танхим хариуцсан арга зүйч, техникч, зураглаач, сэтгүүлч, жолооч гэсэн 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байгаа бөгөөд иргэдэд чиглэсэн явуулын Иргэний танхим болон студиэр үйлчлэн ажиллаж байна.

No comments:

Post a Comment