Saturday, November 1, 2014

БЗД-ийн ИТХ-ын АА-ы Иргэний оролцооны хэлтэс

Дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 03 дугаар сарын 14-ны өдөр А/12 дугаар тогтоолоор Хурлын Ажлын албаны бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоог шинээр баталсан.

No comments:

Post a Comment