Sunday, April 3, 2016

УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын сонгуулийн саналын хуудас

УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын сонгуулийн саналын хуудас
Сонгуулийн тухай хуулийн 10-р бүлэг


No comments:

Post a Comment