Wednesday, November 18, 2015

2016 оны Нийслэлийн төсвийн төслийг иргэдээр хэлэлцүүллээ. / МҮОНТ

2016 оны Нийслэлийн төсвийн төслийг иргэдээр хэлэлцүүлж эхэллээ.











































No comments:

Post a Comment