Wednesday, September 2, 2015

Монголын ардчилсан засаглал ба иргэний нийгмийн төлөвшил - Иргэний нийгэм ба иргэний оролцоо

НИТХ-ын Ажлын албаны иргэний оролцооны хэлтэс 3,4-р улирлын графикт сургалтаа Чингэлтэй дүүргийн 9-р хорооноос эхэллээ. Сургалтын зохион байгуулалтын асуудлыг Чингэлтэй дүүргийн ИО хэлтсийн ажилтан Ундрал хариуцаж сургалтаар Орон нутаг дахь иргэдийн оролцоо сэдвийн дор Монголын ардчилсан засаглал ба иргэний нийгмийн төлөвшил, Иргэний нийгэм ба иргэний оролцоо сэдвүүдээр Иргэний оролцооны зохион байгуулагч Д.Хархүү, Б.Ганболд, Б.Өлзийсайхан нар лекц уншиж, иргэд сонирхсон асуултаа асууж харилцан ярилцснаар өгөөж сайтай сургалт боллоо.
No comments:

Post a Comment