Friday, June 5, 2015

Иргэдийн бүлгийн мэдээллийн сан

Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилтээр орон нутгийн түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх төслийн хүрээнд Иргэдийн бүлгийн мэдээллийн санг бүрдүүлж байна, идэвхитэй оролцно уу.
Иргэдийн бүлгийн мэдээллийг бүрдүүлэх жишиг :

No comments:

Post a Comment