Friday, April 5, 2013

Архигүй цэнгээний газар

Жил бүр болзол хангасан, үйл ажиллагаа нь тогтворжсон гурван аж ахуйн нэгж, байгууллагыг шалгаруулж цуваагаар байр эзлүүлэн эхний 3-н байрыг мөнгөн шагналаар урамшуулна.
1-р байр  1. Өргөмжлөл   50.000.000 төгрөг
2-р байр  1. Өргөмжлөл   40.000.000 төгрөг
3-р байр  1. Өргөмжлөл   30.000.000 төгрөгNo comments:

Post a Comment