Wednesday, March 30, 2016

Монголчуудын иргэншил

Монголчуудын иргэншил /эрдэмтдийн хэлэлцүүлэг/
Дэмбэрэлийн ӨЛЗИЙБААТАР - Түүхч, түүхийн ухааны доктор, профессор
Цагааны ТӨРБАТ - Түүх, археологийн хүрээлэнгийн хүрэл,түрүү төмрийн салбарын эрхлэгч, доктор, дэд профессор
Нямдагийн ГАНБАТ - Түүх, археологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор, дэд профессор

хөтлөгч Г.БАДАМСАМБУУДэмбэрэлийн ӨЛЗИЙБААТАР - Түүхч, түүхийн ухааны доктор, профессор

Нямдагийн ГАНБАТ - Түүх, археологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор, дэд профессор

хөтлөгч Г.БАДАМСАМБУУ

Цагааны ТӨРБАТ - Түүх, археологийн хүрээлэнгийн хүрэл,түрүү төмрийн салбарын эрхлэгч, доктор, дэд профессор

No comments:

Post a Comment