Monday, February 8, 2016

Баянзүрх дүүргийн XV xopooны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан

Баянзүрх дүүргийн XV xopooны 2015 оны үйл ажиллагааны тайлан
 • 1891 өрх
 • 7366 хүн амтай. 
 • 25 Орон сууцны байр, 
 • 100 гаруй аж ахуй нэгжтэй. 
 • 15 га газар нутагтай.
 • Засаг дарга  
 • 5 төрийн албан хаагч, 
 • 6 хэсгийн ахлагч, 
 • жижүүр, 
 • үйлчлэгч 
 • ахмадын зөвлөл, 
 • ХБИ зөвлөл, 
 • өрхийн эмнэлэг, 
 • цагдаагийн хэсэг


No comments:

Post a Comment