Wednesday, February 19, 2014

Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр

Зорилго: Нийслэлд амьдарч  буй хөдөлмөрлөх насны эмэгтэйчүүдийн өмнө тулгамдаж байгаа асуудлыг хэлэлцэх, чадавхжуулахад төр болон төрийн бус байгууллагуудын хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх.

Хугацаа: 2014 оны 02-р сарын 28-ны өдрийн 14.00-15.30 цагт
Хаана: Нийслэлийн Иргэний Танхим /Нийслэлийн засаг захиргааны 5–р байр/
Оролцогсод: НИТХ-ын эмэгтэй төлөөлөгч, ТББ-ын төлөөлөл, иргэдийн төлөөлөл
Зохион байгуулагч: НИТХ-ын  ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтэс,
Хамтарч ажиллах байгуулага: Нийслэлийн Хөдөлмөрийн газар, Монголын эмэгтэйчүүдийн сан
Хүлээгдэж байгаа үр дүн: Хөдөлмөрлөх насны эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах чиглэлээр эмэгтэйчүүд болон иргэдийн санал бодлыг сонсож, төрөөс гарч буй зарим баримт бичигт саналыг нь тусгах.
13.30-14.00 Хэлэлцүүлэгт оролцогчдын бүртгэл
14.00-14.05 Нээлт /Хөдөлмөрлөх насны эмэгтэйчүүдийн тоо баримт, судалгааны тухай мэдээлэл НИТХ-ын төлөөлөгч ................................./
14.05-14.15 Эмэгтэйчүүдийн бүлгүүдийг чадваржуулж байгаа арга туршлагаас
/МОНЭС-гийн Гүйцэтгэх захирал Б.Эрдэнэчимэг
14.15-14.25 Эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр төрөөс хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүд
/Нийслэлийн  хөдөлмөрийн газрын Хөтөлбөр хариуцсан
                                                                                                       мэргэжилтэн  .Амарбаясгалан/
15.55-16.00                 Хаалт /НИТХ-ын төлөөлөгч  ...................................................../
14.25-15.35 “Эвтэй зургаа” баримтат кино  /МОНЭС/
15.35-15.55 Иргэдийн санал сонсох

No comments:

Post a Comment