Wednesday, February 27, 2013

Улаанбаатар хотын гэр хороололыг дахин төлөвлөх үйл ажиллагааны хэлэлцүүлэг


Нийслэлийн Иргэний танхимд Хот байгуулалтын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх төслөөс Улаанбаатар хотын гэр хороололыг дахин төлөвлөх үйл ажиллагааны талаар уулзалт, хэлэлцүүлэг боллоо. Энэ удаагийн уулзалтанд MUGCUP төслийн багийн ажилтан Мацүй Минору хотыг дахин хөгжүүлэх төслийн төрүүд, онцлог, хууль эрх зүйн орчин, оролцогч талуудыг үүрэг, үйл ажиллагааны дараалал, төслийн багийн зохион байгуулалт зэргийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг өгч мөн сургалтанд хүрэлцэн ирсэн зочдын сонирхсон асуултанд хариулсанаар энэ удаагийн уулзалт өндөрлөлөө.


No comments:

Post a Comment